Mozaikok az Ipartestület 130 évéből

Ipartestületünk 1884-ben alakult, amikor Kecskemét városa jelentős ipari fejlődésnek indult.

Az iparosok szervezeti kereteinek fejlődése 1884-től az államosításig töretlen volt, majd 1948-ban megalakult a KIOSZ. A rendszerváltás után 1990-ben újra alakult az Ipartestület, mint önkéntes, független érdekképviselet.

Az önkéntes tagság ellenére stabilizálódott az Ipartestület létszáma. A 2005. évben tagságunk létszáma megközelítette a 400 főt.