,,Csak ott mennek a dolgok jól ahol pl. a szabó, szappanfőző, cukrász etc. és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az üzletén fordul meg az állam sorsa!"

Széchenyi István: Napló, 1830. szeptember 22.

2019-ben ünnepli az Ipartestület alapításának 135. élvfordulóját

Részlet a kiállításról

A jeles évforduló alkalmából egy látványos, szépen komponált kamarakiállítást rendeztünk székházunkban olyan tagjaink munkáiból, emlékeiből, akiknek szakmája ma már ritkaságnak számít, de Kecskeméten még - mindannyiunk legnagyobb megelégedésére és örömére - élnek és működnek képviselőik:

HÍRÖS MESTEREK, HÍRÖS MESTERSÉGEK ÜNNEPE

A rendezvény résztvevői

A Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület és az Ifjúsági Otthon 2018. szeptemberben játékos vetélkedőt hirdetett 3-4, és 5-6. osztályos gyermekeknek a város iparos és céhes múltjának megismerése céljából. A vetélkedő apropóját a város 650 éves jubileuma, és a jelenlegi Ifjúsági Otthon, a volt Iparos Otthon átadásának 111. évfordulója adta. A vetélkedőn nyolc iskola 11 csapata, több mint kettőszáz gyermek vett részt.

Ismét nálunk járt a Mikulás

Mikulás bácsi a gyerekek gyűrűjében

2018-ban is meglátogatta az Ipartestülethez tartozó gyermekeket a régi Iparos Otthonban a Mikulás bácsi. Valószínűleg ebben az évben is mindenki jó volt, hiszen a jó öreg nem érkezett üres kézzel.

86 gyermek, szüleik, nagyszüleik várták izgatottan a Télapót.
Gödény Anikó kedves műsorával segített oldani a várakozás izgalmát. Nagy volt a riadalom, amikor a Mikulás bácsi mellett feltűnt a Krampusz is, de kiderült, hogy ő nem büntetni jött, hanem kiosztani a várva várt csomagokat.

Ipartestületi küldöttgyűlés 2018. június 1-én.

Az Ipartestület ebben az évben is megtartotta küldöttgyűlését 2018. június 1-én.
A küldöttek megtárgyalták és elfogadták az Ipartestület és a Kecskeméti Iparos Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolóját, majd a 2018. év költségvetési tervét.
Ezután tisztújításra került sor. Újításról ezúttal nem volt szó, hiszen a korábbi elnökséget választották a küldöttek ismét a szervezet élére:
elnök: Tornyi László
Alelnökök: Tarapcsik Sándor
Tasi László
Varasdy Imre
FEB elnök: Kósa József

Az ipartestület küldöttgyűlése 2016. március 4-én.

Az Ipartestület éves rendes küldöttgyűlését 2016. március 4-én tartotta.

A küldöttgyűlésen a küldöttek 83 %-a jelent meg.

Megtárgyalták az aktuális problémákat, határozatokat hoztak, majd az Ipartestület 2015. évi zárszámadását fogadták el. Ezután a 2016. évi költségvetés tervezetét fogadta el a küldöttgyűlés.

A legünnepélyesebb pillanat az volt, amikor kitüntetéseket adott át az Ipartestület vezetése.

25 éves tagságért oklevelet kapott:  Berente Zoltán fogtechnikus mester        

                                                          Kiss Foto Kft.

Új alelnökök az IPOSZ-ban

 

Személyi változások az IPOSZ legfelsőbb vezetésében

Az IPOSZ 2016. május 26-i küldöttgyűlésén választásokat tartott.

A résztvevő ipartestületek képviselői újraválasztották az IPOSZ elnöki tisztségébe Németh Lászlót, az Ajka Devecser és Térsége Ipartestület elnökét, valamint alelnöki pozícióba Vörös Bélát a Vállalkozók Területi Ipartestülete ( Tapolca ) elnökét.

Az  IPOSZ legfelsőbb társadalmi vezetése két új taggal bővült,

Megjött a Télapó!

A bábosok és mentoruk

Hozzánk is megérkezett a Mikulás!

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is meghívtuk a Télapót, hogy a mi gyermekeinket, unokáinkat is ajándékozza meg.

Régi székházunk tükörtermében jött össze az apró nép, hogy együtt várjuk megérkezését a Mikulásnak. Megírtuk neki, hogy unokáink olyan jók voltak egész évben, hogy eszébe ne juson a krampuszt magával hozni!

Oldalak