,,Csak ott mennek a dolgok jól ahol pl. a szabó, szappanfőző, cukrász etc. és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az üzletén fordul meg az állam sorsa!"

Széchenyi István: Napló, 1830. szeptember 22.

Ipartestületi küldöttgyűlés 2018. június 1-én.

Az Ipartestület ebben az évben is megtartotta küldöttgyűlését 2018. június 1-én.
A küldöttek megtárgyalták és elfogadták az Ipartestület és a Kecskeméti Iparos Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolóját, majd a 2018. év költségvetési tervét.
Ezután tisztújításra került sor. Újításról ezúttal nem volt szó, hiszen a korábbi elnökséget választották a küldöttek ismét a szervezet élére:
elnök: Tornyi László
Alelnökök: Tarapcsik Sándor
Tasi László
Varasdy Imre
FEB elnök: Kósa József

Az ipartestület küldöttgyűlése 2016. március 4-én.

Az Ipartestület éves rendes küldöttgyűlését 2016. március 4-én tartotta.

A küldöttgyűlésen a küldöttek 83 %-a jelent meg.

Megtárgyalták az aktuális problémákat, határozatokat hoztak, majd az Ipartestület 2015. évi zárszámadását fogadták el. Ezután a 2016. évi költségvetés tervezetét fogadta el a küldöttgyűlés.

A legünnepélyesebb pillanat az volt, amikor kitüntetéseket adott át az Ipartestület vezetése.

25 éves tagságért oklevelet kapott:  Berente Zoltán fogtechnikus mester        

                                                          Kiss Foto Kft.

Új alelnökök az IPOSZ-ban

 

Személyi változások az IPOSZ legfelsőbb vezetésében

Az IPOSZ 2016. május 26-i küldöttgyűlésén választásokat tartott.

A résztvevő ipartestületek képviselői újraválasztották az IPOSZ elnöki tisztségébe Németh Lászlót, az Ajka Devecser és Térsége Ipartestület elnökét, valamint alelnöki pozícióba Vörös Bélát a Vállalkozók Területi Ipartestülete ( Tapolca ) elnökét.

Az  IPOSZ legfelsőbb társadalmi vezetése két új taggal bővült,

Megjött a Télapó!

A bábosok és mentoruk

Hozzánk is megérkezett a Mikulás!

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is meghívtuk a Télapót, hogy a mi gyermekeinket, unokáinkat is ajándékozza meg.

Régi székházunk tükörtermében jött össze az apró nép, hogy együtt várjuk megérkezését a Mikulásnak. Megírtuk neki, hogy unokáink olyan jók voltak egész évben, hogy eszébe ne juson a krampuszt magával hozni!

130 éves a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület!

Ipartestületünk ebben az évben ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Ilyen régmúlttal, és ilyen hagyományokkal rendelkező civil szervezet nincs másik, csak a hasonló korú ipartestületek!

E jeles évforduló alkalmából 2014. november 27-én ünnepségsorozatot szervezünk.

Az ünnepség 14 órakor, a kézműves kiállítás ünnepélyes megnyitásával kezdődik, majd 15 órakor régi székházunkban, az Ifjúsági Otthon mozi termében ünnepi közgyűlést tartunk, ahol kitüntetéseket, elismeréseket adunk át.

Kiállítás a 130. évforduló alkalmából

Ipartestületünk fennállásának 130. évfordulója alkalmából kiállítást szervez közösségünk székhelyén, Kecskemét Hornyik János krt. 4. szám alatt, az I. emeleten.

A kiállítás anyaga kézműves termékekből áll, főként kihaló szakmák művelői mutatják be munkáikat.

A kiállítás ünnepélyes megnyitója 2014. november 27-én délután 14 órakor lesz, a kiállítást Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere nyitja meg.

Kiállításunk november 28-30 között, de 9- du 17 óra között látogatható.

A belépés ingyenes.

Oldalak