Új alelnökök az IPOSZ-ban

 

Személyi változások az IPOSZ legfelsőbb vezetésében

Az IPOSZ 2016. május 26-i küldöttgyűlésén választásokat tartott.

A résztvevő ipartestületek képviselői újraválasztották az IPOSZ elnöki tisztségébe Németh Lászlót, az Ajka Devecser és Térsége Ipartestület elnökét, valamint alelnöki pozícióba Vörös Bélát a Vállalkozók Területi Ipartestülete ( Tapolca ) elnökét.

Az  IPOSZ legfelsőbb társadalmi vezetése két új taggal bővült,

A jelöltek közül Tornyi László aranykoszorús szobafestő mesternek,  valamint Berendi László aranykoszorús fodrász mesternek, a Magyar Országos Szakmai Ipartestület alelnökének szavazott bizalmat a küldöttgyűlés.

Mindketten az IPOSZ alelnöki poszját töltik be.

A Felügyelő Bizottság elnökének Tiba Mihályt, a Mezőberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók Egyesülete elnökét választották.

 

Berendi László alelnök, Vörös Béla alelnök, Németh László elnök, Kurucz Zsigmond örökös  tiszteletbeli elnök, Tornyi László alelnök, Tiba Mihály FB-elnök